Chcąc przybliżyć judaizm

w kawiarniJudaizm jest monoteistyczną religią, której podstawowym kanonem jest wiara w jednego Boga. To on uznawany jest za Stwórcę świata, jego nadzorcę i opiekuna. Wyznający judaizm wierzą, że to Bóg zawarł z izraelskim ludem przymierze wieczyste. W zamian za to lud stał się narodem wybranym, chronionym przez Boga. Wiązało się to z przestrzeganiem nakazów boskich. Religia narodowa Żydów zaczęła kształtować się już w II tysiącleciu. To pierwsza religia abrahamowa, a jej wyznawcy koncentrują się zarówno w USA (tu jest najwięcej wyznawców, bo aż 5,6 mln ludzi), a następnie w Izraelu (ponad 4 mln wyznawców). Z religii mojżeszowej wywodzi się religia chrześcijańska. Przez wieki wyształciło się w związku z judaizmem wiele jego odłamów: ortodoksyjny, postępowy, konserwatywny, świecki, humanistyczny, mesjanistyczny, kraicki czy rekonstrukcjonistyczny. Znany jest również odłam Felaszów.

Żydowskie prawo oparte jest niemal w 100% na religii i to ono reguluje w sposób dość rygorystyczny życie wyznawcy judaizmu. Często bardzo trudno jest oddzielić codzienne zajęcia doczesne od wyznawanej religii. Podstawą judaizmu jest Mojżeszowy Pięcioksiąg inaczej Tora, część Talmudu. Talmud z kolei podzielony jest na 365 nakazów, 248 zakazów znanych pod ogólną nazwa Micwot (613 przykazań).

Najważniejsze przykazania żydowskie to: brit mila (rytuał obrzezania – poddawani są mu chłopcy, 8 dnia po narodzinach), bar i bat micwa (dziewczynki od 12 roku życia i chłopcy od 13 roku życia uważani są za dorosłych i mają obowiązek przestrzegania halachy). Każdy Żyd musi odmówić w ciągu całego dnia trzy modlitwy (szachrit, minchę, maariw). Znamienną cechą judaizmu jest koszerność. Zwłaszcza jeśli chodzi o spożywanie pokarmów. Czynność ta również uważana jest za religijną. Z nieczyste pokarmy uważa się w tym przypadku mięso pochodzące od zwierząt nieprzeżuwających (wieprzowina), parzystokopytnych a także zwierząt wodnych nie mających wykształconych łusek oraz płetw (raki, kraby, węgorzy), większości ptaków i mleka niektórych zwierząt. Zakazem obejmuje się również spożywanie owoców pochodzących z drzew mniej niż trzyletnich. Każde zwierze, którego mięso przeznaczone będzie do spożycia musi zostać rytualnie zabite, w przeciwnym wypadku nie będzie już pożywieniem koszernym. Pomiędzy spożyciem dania mięsnego i mlecznego, musi upłynąć odpowiedni czas.

Ważnym elementem życia wyznawcy judaizmu jest szabat. Jest to obowiązek święcenia soboty. Żydzi uważają, że jest to dzień specjalny, który otrzymali od Boga. Wierzy się, że w sobotę każdy Żyd otrzymuje od Stworzyciela, druga duszę. Rozpoczecie szabatu świętuje się już w piątkowy wieczór. Wtedy odmawiane jest specjalne błogosławieństwo przez pana domu tzw. kidusz. Do głównych świąt żydowskich należą: Jom-Kippur (Dzień Pojednania), Rosz ha-Szana (Nowy Rok), Chanuka (Święto Namiotów oraz Szawuot (Zielone Świątki). Wszystkie święta celebrowane są w przeznaczonych do tego celu synagogach. Ciekawym zjawiskiem w religii żydowskiej jest mykwa. Słowo oznacza zbiór, a fizycznie pojęcie to odnosi się do basenu. Mykwa jest więc rytualną łaźnią. To tutaj gromadzona jest naturalna woda np. deszczówka, woda pochodząca z podziemnych źródeł, rzek. Nietknięta ludzką ręką. To w mykwie dochodzi do obrzędu zanurzenia, rytualnego aktu, podczas którego wolno również zanurzać naczynia nowo zakupione.