Chcąc przybliżyć judaizm

w kawiarniJudaizm jest monoteistyczną religią, której podstawowym kanonem jest wiara w jednego Boga. To on uznawany jest za Stwórcę świata, jego nadzorcę i opiekuna. Wyznający judaizm wierzą, że to Bóg zawarł z izraelskim ludem przymierze wieczyste. W zamian za to lud stał się narodem wybranym, chronionym przez Boga. Wiązało się to z przestrzeganiem nakazów boskich. Religia narodowa Żydów zaczęła kształtować się już w II tysiącleciu. To pierwsza religia abrahamowa, a jej wyznawcy koncentrują się zarówno w USA (tu jest najwięcej wyznawców, bo aż 5,6 mln ludzi), a następnie w Izraelu (ponad 4 mln wyznawców). Z religii mojżeszowej wywodzi się religia chrześcijańska. Read more »

Kuchnia żydowska – bogactwo smaków

owoceŻydowską kuchnię cechuje koszerność. Może właśnie ze względu tę wyjątkową właściwość, tak bardzo ceniona jest na całym świecie i tak wiele osób chce jej skosztować. Przymiotnik „koszerny” odnosić się może do wielu elementów życia. Słowo to znaczy dokładnie – właściwy, a więc zgodny z religijnymi przepisami, które głosi Tora, Misznia i Talmud. Koszerna kuchnia stanowi inspirację dla ludzi różnych kultur już od stuleci. Może także ze względu na jej filozofię, skomplikowanie i szacunek z jakim przygotowuje się dowolny posiłek. Jak np. wytłumaczyć, że dwa kawałki ciasta, które wyglądają identycznie, mogą się od siebie tak bardzo dla Żydów różnić?A jednak!

Sekret tkwi w sposobie przygotowania, całej procedurze i atmosferze jaka towarzyszy procesowi tworzenia. Jakkolwiek, to czy to ciasto będzie koszerne czy też nie zależy w dużej mierze od konsumenta, który decyduje o statusie danego produktu. Bardzo młodym zjawiskiem jest Read more »

Kultura żydowska

skrzypcePolska jest miejscem, które na zawsze pozostanie ważnym centrum oryginalnej kultury żydowskiej. Tutaj od wieków rozwijała się zarówno kultura materialna, jak i kult religijny o globalnym znaczeniu. Przed wybuchem II wojny światowej rozwój kultury cechowała największa dynamika, która sprawiła, że jeszcze do lat ’60 tych stanowiła fenomen o randze ogólnoświatowej. Dziś bardzo ciężko jest zebrać twarde statystyki, na temat liczebności Żydów w naszym kraju. Wynikać to może z problemów tożsamościowych tych grup. Ciężko ludziom tym określić się w dzisiejszych realiach odrębności kulturowej i etnicznej, gdyż ta coraz mocniej się zaciera. Coraz bardziej zanikają w polskim społeczeństwie przejawy antysemityzmu. Read more »

Organizacje żydowskie w Polsce

izraelska flagaOd wieków historia polskich Żydów bardzo wyraziście przeplatała się z losami Polaków. Nasze wzajemne relacje układały się bardzo różnie. Towarzyszyły temu skrajne emocje. Począwszy od szacunku, przyjaźni aż po niesamowitą nienawiść, wrogość, odrzucenie i nietolerancję. Mimo różnych zaszłości między nami, okresów wypędzeń, ran martyrologii z czasów II wojny światowej, wciąż uczymy się siebie i próbujemy koegzystować ze sobą „po ludzku”. Bo przede wszystkim jesteśmy ludźmi, którzy choć mają różne poglądy: polityczne, religijne itd., powinni przede wszystkim przestrzegać podstawowych zasad etyki i zrozumieć, że dla poprawy wzajemnych relacji potrzebny jest respekt i akceptacja różnic kulturowych i odmienności.

Według badań opinii publicznej kontakty polsko-żydowskie uległy diametralnej poprawie. Wyraźnie spadła liczba jest zachowań i poglądów antysemickich wśród Polaków. Statystyki te w dużej mierze poprawia Read more »